Kerja Kosong Jururawat Gred U32 di Universiti Malaysia Sabah (UMS) – Ogos 2015

Kerja Kosong Jururawat Gred U32 di Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kampus Kota Kinabalu – Ogos 2015
kerja kosong jururawat
JAWATAN YANG DITAWARKAN

JURURAWAT GRED U32 (Kampus Kota Kinabalu)

GAJI MATRIX:
(Min) RM2,214.00 – (Maks) RM5,774.00

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

  1. Warganegara Malaysia.
  2. (i) Diploma Kejururawatan daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia; dan
    (ii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

CARA MEMOHON

  • Calon-calon yang berminat adalah dikehendaki membuat permohonan secara atas talian (online).
    Sila layari laman web: http://ejobs.ums.edu.my
  • Pemohon-pemohon yang disenarai pendek akan dijemput ke sesi pemilihan bagi tujuan untuk menentukan kesesuaian mereka dengan jawatan yang dipohon.
  • Sekiranya permohonan tidak dijawab dalam masa 2 (dua) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.
  • Tarikh Tutup Permohonan: 21 Ogos 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *